PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH SƠN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 3 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
2 Đê thi môn Toán, Tiếng việt Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
3 Đề thi giáo viên giỏi huyện năm học 2012 02013 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
4 Đề cương ôn thi lớp 3 môn toán Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra môn Toán cho học sinh lớp 3 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
7 Đề thi cuối năm môn Tiến việt phần đọc cho học sinh lớp 3 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra Toán, Tiêng việt lớp 2 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
9 Ma trận đề thi môn Toán cuối học kì I khối 4 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
10 Đề thi môn Toán lớp 1 theo thông tư 22 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
11 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 theo thông tư 22 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
12 Đề thi Tiếng Anh khối 3 cuối năm. Năm học 2018 - 2019 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
13 Đề thi Tiếng Anh khối 4 cuối năm. Năm học 2018 - 2019 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
14 Đề thi Tiếng Anh khối 5 cuối năm. Năm học 2018 - 2019 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra tin học cuối học kì I khối 3,4,5 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
16 Đề kiểm KT môn Tin học cuối kì I khối 3 Phạm Thị Chiên [HyperLink19]
17 Đề KT môn toán giữa kì II khối 1, 2, 3, 4, 5 năm học 2012 - 2013 Nguyễn Thị Vân [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra tiếng Anh cuối kì I năm học 2012 - 2013 Nguyễn Thị Vân [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra Khoa Sử cuối ki I năm học 2012 - 2013 Nguyễn Thị Vân [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra môn Tiếng Việt khối 1, 2, 3, 4 năm học 2012 - 2013 Nguyễn Thị Vân [HyperLink19]
12