PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH SƠN
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Trưởng ban biên tập: Phạm Tuấn Thịnh
Địa chỉ: Định Sơn - Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 02203780331
Web: thdinhson.edu.vn - Email: thdinhson@gmail.com
Đăng nhập